Cjenovnik za slanje novca iz Crne Gore preko Ria Money transfera

Primjena tarifa važi od datuma 01.08.2020

Iznos novčanog transfera u Eurima Naknada Klijenta
1.00€ - 80.00€ 6.00€
80.01€ - 160.00€ 8.00€
160.01€ - 240.00€ 12.00€
240.01€ - 320.00€ 16.00€
320.01€ - 400.00€ 20.00€
400.01€ - 500.00€ 24.00€
500.01€ - 750.00€ 27.00€
750.01€ - 1.000.00€ 30.00€
1.000.01€ - 4.000.00€ 3% iznosa novčanog transfera