Istorija Ria Money Transfera:

Ria je međunarodna institucija za transfer novca sa sjedištem u Kaliforniji, SAD.
Ria je osnovana 1987. godine i danas je treća po redu naveća kompanija za brzi transfer novca u svijetu, sa mrežom od 310 000 uplatno-isplatnih tačaka i u preko 150 zemalja svijeta.
Cilj Ria Money Transfera je da bude najnaprednija kompanija za brzi transfer novca u svijetu.

U što vjerujemo:

Naš cilj je jasan. Težimo ka ponudi najjednostavnije, najpouzdanije i najekonomičnije usluge brzog transfera novca. Nastojimo da teško zarađen novac bude sigurno poslat primaocima, ma gdje se na svijetu nalazili.

Nastanak:

Jos od otvaranja nase prve tačke 1987. godine, postali smo treća u svijetu kompanija za transfer novca. I tu se ne zaustavljamo!