Datum usvajanja: 22.08.2017.
Važi od: 22.08.2017.
Odobrio:  Skupština osnivača
Vlasnik: Capital Transfer MNE D.O.O
Primjenjuje se od: 22.08.2017.
Povjerljivost: JAVNO

 

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA, KOJI SE PRIMJENJUJU NA RIA MONEY TRANSFER– USLUGU NOVČANIH DOZNAKA (“usluga”)

Platna institucija Capital Transefer MNE d.o.o u saradnji sa svojim partnerom CONTINENTAL EXCHANGE SOLUTIONS (Ria Money Transfer), korporacije iz Delawera sa svojim glavnim sjedištem na 7001 Village Drive, Suite 2001 , Buena Park Kalifornija 90621 S.A.D pruža uslugu brzog transfera novca na teritoriji Crne Gore.

Platna institucija je registrovana i nalazi se na adresi: Njegoševa br 7, 81000 Podgorica, Crna Gora.

Kontakt telefon je +382 – 020-665-017,takođe za svaku vrstu informacije postoji i e-mail adresa contact@capitaltransfer.me

Za više informacija o tarifama, uslovima poslovanja, lokacijama na kojima se pruža usluga u Ria Money Transfer sistemu brzog transfera novca možete posjetiti web stranicu: www.riacapital.me

 

ODOBRENJE OD CENTRALNE BANKE CRNE GORE

 

Platna institucija Capital Transfer MNE je dobila odobrenje od Centralne Banke Crne Gore za pružanje platne usluge – izvršavanje novčanih doznaka 22.06.2015. i pod nadzorom je Centralne Banke Crne Gore.

Platna institucija svoju uslugu pruža preko svoji ovlašćenih Agenata kao i u svojim prostorijama.

 

Za uslugu slanja i primanja morate biti punoljetni.
Prilikom slanja novca klijent-pošiljalac je dužan službeniku pokazati važeći identifikacioni dokument.
Takođe moraju se unijeti u obrazac tačni podaci pošiljaoca-primaoca novčane doznake.
Popunjavanjem obrasca, unošenjem tačnih podataka pošiljaoca-primaoca, uplatom sredstvava za slanje i samim potpisivanjem na obrazac, klijent daje saglasnost za isplatu novčane doznake.

Svaki obrazac o poslatim transferima dobija svoj jedinstveni MTCN (PIN) broj.
Službenik ovlašćenog Agenta će klijenta unaprijed informisati o vremenskom roku u kojem može biti isplaćena transakcija, o visini provizije za željeni transfer i u slučajevima da se transfer šalje u destinacije sa viševalutnim sistemima o deviznom kursu i samoj valuti u kojoj želi da primalac podigne transfer.
Sluzbenici Agenta će informisati klijenta o deviznom kursu koji se primjenjuje na sam dan slanja transfera.

Klijent-pošiljalac biće informisan da se prilikom slanja primjenjuje najbolji srednji devizni kurs za dan na u kom zeli poslati transfer.

Troškove koji se naplaćuju kao provizija za poslati transfer isključivo plaća Pošiljac.
Pošiljalac je dužan da obavijesti primaoca o imenu i prezimenu pošiljaoca, zemlji iz koje mu šalje novac, približnom iznosu transfera (u slučaju da se radi o različitim valutnim sistemima zemlje pošiljaoca i zemlje primaoca), kao i jedinstvenom kontrolnom MTCN (PIN) broju.

Radi sigurnosti, savjetuje se klijentu-pošiljaocu da podatke o samom transferu ne otkriva trećim licima.

Klijent-pošiljalac je u obavezi da podatke koje daju budu tačni, kompletni i čitljivi.

Primalac novčane doznake je dužan da službeniku potvrdi po redosledu, prvo MTCN (PIN) broj koji je uslov za sami transfer, takođe, podatke o tome ko mu šalje, odakle mu šalje, i približan iznos transfera koji mu salje.
Primalac kod sebe mora imati važeći identifikacioni dokument koji će prikazati službeniku. Ukoliko službenik posumnja u ispravnost samog dokumenta, može odbiti isplatu.
Praksa je da se poslati transfer isplati u kratkom vremenskom periodu.
Nakon što se i formalno isplati transfer, nije moguće ostvariti povraćaj poslatog iznosa od Ria Money Transfera.
Preporuka je da pošiljalac šalje transfere poznatim licima kao I da ne obavlja internet plaćanja.

Pošiljalac takođe može dobiti podatke o limitima za isplatu u odredjenim zemljama, formiranim zavisno od odredbi i propisa samih zemalja u koju se šalju transferi.

I ako je praksa da je transfer dostupan za podizanje u roku od nekoliko minuta, postoje I slučajevi u kojima transferi mogu kasniti I to zavisno od:

  • samog iznosa transfera, države u koje se šalje, radno vrijeme Agenata koji pružaju uslugu u Ria Money Transfer sistemu, regulatorne politike.

 

  • Takođe, postoje određeni propisi koji zabranjuju slanje transfera određenim licima I zemljama.
    Primjeri toga su spiskovi imena koje su dostavile vlade zemalja u kojima usluge pruža Ria Money Transfer.
    U slučaju da sam program preko kojeg se obavljaju transferi prepozna neko od lica sa pomenutih spiskova, Ria Money Transfer je dužan da isti zadrži i proslijedi na dalju provjeru. To može dovesti do toga da se traži od korisnika da dostave dodatna identifikaciona dokumenta I još dodatnih informaciju.Pomenuti postupak može dovesti do kašnjenja transfera.

Poslati transfer u Ria money transfer sistemu dostupan je za podizanje u roku od 21 dana od datuma slanja.U slucaju da u gore pomenutom roku primalac ne podigne njemu poslati transfer iz sledecih razloga:gubitak identifikacionog dokumenta,isticanje vazenja postojeceg,ne prisustvo u zemlji u kojoj naznacen transfer ili drugih otezavajucih okolnosti pruzalac platne usluge ce obavijestiti klijenta-pošiljaoca o nastaloj situaciji i predočiti mu mogusnost podizanja poslatih sredstava.

Na zahtjev klijenta moguce je produžiti rok za podizanje transfera.

Zahtjev je moguće uputiti i putem telefona na +382-020-665-017 ili putem e maila na contact@capitaltransfer.me

Isplata odnosno povraćaj poslatih sredstava se moze izvrsiti isključivo iz filijale-ekspoziture ovlašćenih Agenata iz kojih je sam transfer poslat.Isplata ce biti izvršena samo nakon zvanične potvrde od strane platne institucije da pomenuti transfer u medjuvremenu nije isplaćen.

Otkazivanje transfera moze biti uradjeno i na sam zahtjev klijenta-posiljaoca,bez dodatnih objasnjenja sa njegove strane.

Otkazivanje transfera moze se obaviti u samim filijalama Agenata ili pozivom na broj +382-020-665-017.

Otkazivanje transfera je moguće sve do trenutka dok sam transfer nije podignut od strane klijenta-primaoca.

 

Klijent-pošiljalac je duzan da popuni obrazac-zahtjev u kojem ce biti naveden MTCN(PIN) broj transakcije,datum slanja,iznos koji je poslat,iznos provizije,datum povraćaja sredstava koji ce potpisati klijent-pošiljalac I sluzbenik Agenta preko kojeg je transfer poslat.

Obrazac koji je potpisan od strane sluzbenika I klijenta-pošiljaoca čuvat će se u arhivi Agenata I po zahtjevu može biti dostavljen platnoj instituciji Capital Transfer MNE d.o.o.

Klijent ce biti isplaćen u najkracem mogucem roku osim u posebnim slučajevima koji zahtijevaju detaljniju provjeru od strane platne institucije.

Povraćaj sredstava klijentu-pošiljaocu nece trajati duže od 7 radnih dana.

Praksa je da se klijentu isplati cjelokupan iznos,dakle iznos transfera sa uračunatom provizijom.

Zavisno od važecih ugovora izmedju platne institucije Capital Transfer MNE d.o.o I pojedinih njenih Agenata moguće je naplatiti dio provizije koji po ugovoru pripada samom Agentu za pruženu uslugu.Pomenuti ugovori se nalaze I u arhivi Centralne banke Crne Gore.

U slučajevima da klijenti imaju pritužbu na rad platne institucije Capital transfer MNE d.o.o ili na rad njenih Agenata prilikom pružanja slanja-primanja novca u sistemu brzog transfera novca Ria Money Transfer molimo da nas kontaktirate na telefon +382-020-665-017, pritužbu možete dostaviti I putem e maila na adresu contact@capitaltransfer.me ili mozete fizički dostaviti I pisati na našu adresu Njegoševa 7, 81000 Podgorica, Crna Gora.

Platna institucija Capital Transfer MNE d.o.o ce se potruditi da u sto kracem roku odgovori na vase prituzbe I zahtjeve I predložiti moguca rjesenja.

U slučaju da klijent ne bude bio zadovoljan odgovorom I rjesenjem predlozenim od strane platne institucije moze uputiti prituzbu Centralnoj banci Crne Gore koja je zadužena pracenje poslovanja same platne institucije.

Pritužbu mozete uputiti na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br 6, Podgorica.

 

Capital Transfer MNE D.O.O.