Ria Money Transfer pruža uslugu brzog transfera novca koji vam omogućava brzo, sigurno i ekonomično slanje i prijem novca u 150 zemalja svijeta, na 320 000 lokacija.

Ono sa čime se izdvajamo su veoma povoljne provizije slanja novca.

Slanje novca

  • Pokažite službeniku banke važeći identifikacioni dokument.
  • Navedite kome šaljete, zemlju i iznos koji želite poslati.
  • Službenik vam izdaje PIN broj od 11 cifara, koji javljate primaocu.
  • Radi sigurnosti, ne otkrivajte podatke transakcije trećem licu.
  • Pošiljalac plaća troškove slanja novca.

Prijem novca

  • Pokažite službeniku banke važeći identifikacioni dokument, PIN broj, navedite ko vam, odakle i koliki iznos šalje.
  • Službenik će vam isplatiti novac i izdati vam potvrdu o isplati.
  • Primalac ne snosi troškove prilikom prijema novca.